Phiến Băng
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thơ ngắn  (thơ) 
Tháng hai tàn trăng khoả thân đêm tắm bụi tre lạc hồn bước lệch rì rào những chiếc lá vỡ oà khóc mưa nhiệt đới mốc bàn chân mối mọt ăn luồng bủa vây từng mạch máu...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018