Ouyang Yu
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Lắng nghe độc giả Trung quốc  (thơ) 
Cuối cùng, tôi vừa nói / Với chính mình / Vừa nhìn quanh phòng đọc thơ đầy ánh sáng / Và những khuôn mặt đầy ánh sáng / “đã có đủ ánh sáng / bên ngoài cuốn sách của tôi” ... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]

Lắng nghe vợ kể lể dự tính  (thơ) 
Tui nghĩ tui với ông đành phải chia tay, không cách này thì cách khác / Ông đi kiếm đứa đàn bà nào trẻ hơn / Tui thì đi ở riêng / Tui thích ở một mình... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014