Sylvester, Rebecca
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Khu vườn  (truyện / tuỳ bút) 
Khu vườn. Mùi tinh dịch của những đoá hoa trên cây hạt dẻ. Vạn vật đều tối tăm trừ ánh trăng xanh. Nàng đang chôn lại một thứ gì xuống đất. Nền đất mùa hè ẩm và ấm. Nàng tiếp tục đào xuống, dù nàng không có ý định trồng một thứ gì... [Bản dịch của Lê Liễu Chi] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018