Nguyễn Hữu Tình
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Sau lưng miền hoang tưởng  (truyện / tuỳ bút) 
... Thế rồi từ khắp nơi người ta lũ lượt kéo nhau đến đồi Hoang tưởng để xem rõ thực hư. Khi tới nơi không ai nhìn thấy lão đâu cả chỉ thấy một bộ xương — có lẽ là xương chó, hay xương cáo, xương chồn gì đó — nằm ngửa dưới gốc cây quay đít vào làng... (...)

Người ăn cỏ  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Tôi mở mắt nhìn trời. Cơ thể tôi có cảm giác đang chìm dần, chìm dần mỗi lúc một sâu xuống. Tới đầu gối, tới bụng, rồi tới ngực... Cỏ quấn khắp người... (...)

Cái bóng thằng tôi  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi chợt thấy người mình nhẹ tênh, đưa tay sờ soạng thì hoảng hốt nhận ra rằng bóng không còn nữa, nó đã bỏ tôi mà đi đâu mất. Tôi nằm im suy nghĩ làm thế nào có thể sống mà không có bóng. Ý nghĩ ấy ám lấy tôi, nó vật tôi và tống tôi vào một thế giới khác... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014