Zinoviev, Alexander
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Cuộc sống của kẻ khác  (truyện / tuỳ bút) 
... “Chúng mình cần tiền,” chàng nói. “Em có thể đi làm người mẫu.” “Với nghề ấy thì em cần có một nhân dáng khác. Em đang lên cân, em biết đấy.” “Đừng thô lỗ chứ.” “Ở đây họ có một ý niệm khác về sự trẻ trung.” “Ừ, nếu thế, em làm người mẫu khoả thân cho một trường mỹ thuật thì sao? Hay làm cho một hoạ sĩ tư nhân?” “Ở đây toàn là hoạ sĩ tư nhân. Và tất cả những người mẫu khoả thân đều là những con đĩ.” “Chính ở Moscow thì tất cả những người mẫu khoả thân mới là những con đĩ. Ở đây họ có đủ đĩ điếm, chẳng cần đến những người mẫu khoả thân.” ... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014