Ngô Thanh Nhàn
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Hãy đối thoại. Hãy tiếp tục đối thoại!  (đối thoại) 
[VĂN HOÁ] ... Để tránh phải giết nhau bằng súng, con người nên đối thoại bằng lời. Đối thoại là còn tin vào khả năng suy nghĩ và hiểu biết của mình và của người khác. Đối thoại là còn hy vọng...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014