Sullivan, Mary Ann
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đọc | Lá vàng  (thơ) 
chữ / đến trước hết / như một người khách // rồi / như tiếng chim hót / đầu tiên vào buổi sáng... | Lá vàng / trôi trên mặt nước êm ái / hãy bắt giùm tôi / mùa hè này, / hãy nắm lấy nó / như nắm lấy ánh nắng... [Bản dịch của Lê Liễu Chi]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014