The Eagles
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Khách sạn California  (thơ) 
... Điều cuối cùng tôi còn nhớ là / Tôi chạy về phía lối ra / Tôi phải tìm đường trở về / Nơi trước kia tôi đã sống / “Hãy thong thả” người trực đêm nói / “Chúng tôi chỉ có kế hoạch nhận khách vào / Bạn có thể trả phòng bất kỳ lúc nào bạn muốn / Nhưng bạn không bao giờ có thể rời khỏi nơi đây!” ... [Bản dịch của Lê Cao Phong]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018