Zoe Lương
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Vài ý tưởng về bài “Tôi cũng chỉ mong thế này” của Nguyễn Viện  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Dòng cuối giải toả nhà thơ khỏi mọi ràng buộc “của cuộc nhân sinh này” và giải toả người đọc khỏi mọi thắc mắc về những câu thơ khiến khó cưỡng ý muốn viết ra vài dòng suy luận, nhân danh quyền được hiểu và cảm thi ca...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018