Vaughan, Lindsay
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Vô đề  (truyện / tuỳ bút) 
... Cuộc mổ não ít ghê rợn hơn dự tưởng của Sheena vì, thật bất ngờ, không thấy có máu chảy. Kéo lưỡi dao cạo vòng quanh sọ của mình, nàng có thể tách cái nắp hộp sọ, để lộ bộ óc ra. Nàng đặt cái nắp hộp sọ lên mặt bàn bên cạnh nàng và dùng bàn chân để khoèo cái hộp thiếc lại gần. Nàng luồn những ngón tay quanh cái khối xám ấy và, nắm lấy thuỳ trán và thuỳ chẩm, nàng vặn và rứt nó ra khỏi cuống não... [Bản dịch của Lê Liễu Chi] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014