Ollier, Claude
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ghi âm  (truyện / tuỳ bút) 
... Nhưng đó có phải là trước? Sau?... Những thỏi nhỏ sáu góc chiếu sáng? Tiếng lách tách âm ỉ? Tiếng rào rào của những ngọn pháo bông và lửa cháy? Phải chăng đúng hơn là sau?... Một lớp nhựa đường trải ra thay vào chỗ lát đá. Những tấm đá đen mới chiếu sáng trên các mái nhà. Trên các mặt tiền, những xà nhà lộ ra ngoài được đánh bóng mới tinh, những lan can, những bao lơn... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014