Tứ Khanh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Những chuyện “cắc cớ” trong việc trao giải thưởng và in “tác phẩm đầu tay” cho nhà thơ Hữu Loan!  (đối thoại) 
[VĂN HỌC] ... Tập thơ Màu tím hoa sim của Hữu Loan đã được ấn hành bởi NXB Hội Nhà Văn năm 1990, nhưng đến năm 2007 thì ông Viên Linh mới hứa sử dụng 2.000 USD trong “Giải Thưởng Văn Chương Toàn Sự Nghiệp Cho Nhà Thơ Hữu Loan” do ông khởi xướng và quyên góp để in “tác phẩm đầu tay” cho nhà thơ Hữu Loan, thì thật là “cắc cớ”!!! Hứa rồi, gần 3 năm sau vẫn chưa chịu in thì lại càng “cắc cớ”!!! Bây giờ Hữu Loan đã qua đời, nếu “tác phẩm đầu tay” đó vẫn vĩnh viễn không được in thì quá sức “cắc cớ”!!!...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014