Mai Thanh Tịnh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đêm cho ngày  (thơ) 
Ngày lặn vào những câu kinh nhật tụng / Lũ quạ tụm đầu tính chuyện xác khô / Sông cạn trơ cá tôm cằn nhịp thở / Đêm lạc hồn cổ tích mẹ Âu Cơ // Nắng hoả thiêu đành đạch câu thơ / Còn thoi thóp mấy tứ vần thương nhớ / Tự dối mình dối người bao trăn trở / Đêm nằm nghiêng ác mộng bơ phờ...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018