Thái Uyên
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Khúc đàn cổ tích thời @ | Nốc cạn đêm, nhắm Kiều | Buồn tôi, mua không  (thơ) 
Tôi đi. Những chuyến buôn loi thoi ngày. Bão rây. Gió lớn. Đong và đếm. Cân rồi chia. Gạt và lường. Nắng sa mạc. Mưa chí tuyến. Tình huống, những con số đen và đỏ... | Nốc cạn đêm / nhắm Thúy Kiều / bể dâu nhăng nhít nhặng / điều đúng sai // ngàn dặm phơi / góc trần ai / phong trần là mệnh, ghé / vai gánh tình... | Buồn tôi. Buồn dài canh ba gà chẳng gáy. / Buồn đục ngầu nắng hạn giêng hai / Buồn thế giới eo óc vết nhăn hình đầu đạn / Buồn sao tắt em không cười như mơ / tôi viết bài thơ / mua không mua không...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018