Nguyễn Huyền Linh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Dạ khúc  (thơ) 
Tôi thích / vừa đi vừa ngước nhìn / trăng mười ba lặng lẽ / sáng tháng hạ mù sương / và mây trắng về như chiêm bao // Tôi thích lắng nghe tiếng lá trở mình khuya khoắt / những dạ khúc im lặng của chim...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014