Michelle, Louise
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ra mắt sách  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi đang tặng chữ ký trong buổi ra mắt sách của tôi thì một gã đàn ông gầy ốm, ăn mặc tồi tàn và có hàm râu xồm xoàm cả mấy ngày chưa cạo, tiến tới gần. “Tôi thấy cô đã nằm trong danh sách các tác giả ăn khách rồi đó,” hắn nói. Tôi rùng mình vì thấy hắn quen thuộc một cách lạ lùng. “Người ta thích các truyện tội phạm,” tôi bảo hắn, “Tôi sẽ tặng chữ ký cho ai đây?”... {Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014