Thảo Dân
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đảng lãnh đạo Nhà Nước, quản lý nhân dân, làm chủ  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Trong bài “Năm mới có hy vọng gì mới?” của tác giả Nguyễn Hưng Quốc có ít nhất 2 lần nhắc đến câu “ĐẢNG LÃNH ĐẠO, NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ, NHÂN DÂN LÀM CHỦ”, với thái độ chỉ trích (chẳng hạn, ông cho đấy “là một khẩu hiệu sáo rỗng”). Tuy nhiên...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014