Phan Quỳnh Dao
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Và em thở vào đêm rất chậm  (thơ) 
... Vẫn gót hài giậm vào ngày lật đật / Sàn catwalk, váy ngắn lưng trần / Tâm bệnh thít chặt một vòng eo nắm tay / Cơn ho bấu riết vòm ngực núi lửa / Em cưỡi lên bóng của mình / Mặt trời đánh dấu những vết thương...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018