Villaurrutia, Xavier
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nghĩa trang trong tuyết  (thơ) 
... Bởi vì tuyết, trên hết, là im lặng / thậm chí lặng im hơn cả những tấm mộ bia không còn sinh khí: / những đôi môi không còn thốt lên được một lời... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm]

Tình yêu của chúng ta  (thơ) 
Nếu tình yêu của chúng ta không / cùng lúc là một bí mật, / một sự giày vò, một nỗi hoài nghi, / một tra vấn; // nếu nó không phải / là sự chờ đợi dằng dặc bất tận / sự trống rỗng trong lồng ngực / nơi tim đập mạnh / như một nắm tay / trên một cánh cửa bất động... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm]

Thơ  (thơ) 
... Tiếng nói của bạn, một âm vang hẹp, / là tiếng nói của tôi dội lại từ bức tường, / và trên làn da phản chiếu của bạn / tôi đang nhìn vào chính tôi nhìn vào chính tôi qua hàng ngàn con mắt Argus / qua hàng ngàn khoảnh khắc dằng dặc... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014