Phong Siddhartha
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

00:00  (truyện / tuỳ bút) 
... Vì Siddhartha coi trọng từng giây phút mà hắn đang sống, đang trải nghiệm, đang THỞ, nên cái khoảnh khắc con số biến đổi (01 giây đồng hồ) hắn chia nhỏ ra làm 3 phần đều nhau và xảy ra ĐỒNG BỘ. Có thể nói bản thân 01 giây đồng hồ đó chỉ còn lại 1/3 của chính nó; và nếu người đọc hứng thú với những 1/3 giây đồng hồ của Siddhartha, hắn xin phép mô tả lại thời khắc đó... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018