Nguyên Việt
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bọn chúng được quyền không tuyên bố  (truyện / tuỳ bút) 
... Bọn chúng há miệng mắc quai / Đôi khi chỉ vì chúng là thế / Khi ông Chu Ân Lai và bà Đặng Dĩnh Siêu đứng chủ hôn cho ông Hồ Chí Minh lấy vợ Tàu thì cũng là lúc lịch sử được lập lại, ông Hồ Chí Minh trở thành một thứ Mỵ Nương và Đảng Cộng Sản Việt Nam chính là chiếc áo lông ngỗng của thời đại mới... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014