Trần Thị Hảo
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Một buổi sáng  (thơ) 
[Chủ đề: “Phơi Mình Đề Thơ Đòi Tự Do”] ... người thủ đô cười lần khân / đời đông cứng một cánh cửa chó má // chó má chó cha chó chú chó bác / đường vào lăng hoa thơm tan tác / theo đoàn người mê muội dâng hoa / một thằng cha / hay một xác ma...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018