Quỳnh Nhi
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

ngày ấy tôi hai mươi tuổi | muốn hôn người thật hơn  (thơ) 
đứt đoạn một bài thơ / con chó tru tréo những âm thanh chẳng hiểu được / ngày ấy tôi hai mươi tuổi / đứng trong khúc nhạc riêng của chó... | muốn hôn người thật hơn / đôi môi chu lên cùng cánh gió / hương yêu thương / con chim bay lượn và làn hơi mùa thu...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014