Nguyễn Như Núi / Trần Tất Đạt
tiểu sử &  tác phẩm 

Độc giả có thể xem trang riêng của mỗi tác giả:

Nguyễn Như Núi

Trần Tất Đạt

tác phẩm

Chuyện tình  (truyện / tuỳ bút) 
Ch(n)àng miết nhẹ tay lên môi n(ch)àng, âu yếm: “Mình đẹp quá”. N(ch)àng chớp mắt, cảm động: “Mình cũng vậy”. Nói xong, n(ch)àng vuốt má ch(n)àng và quay lưng lại. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014