Quang Thành
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ. Hiện sống tại Việt Nam.

tác phẩm

Chuyện cũ  (thơ) 

Mmm...!  (thơ) 

Hồi âm cho người tình nhỏ  (thơ) 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014