Nguyễn Văn Tuấn
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà khoa học, hiện giảng dạy và nghiên cưú y khoa tại The University of New South Wales.

tác phẩm

Nhân đọc "Từ điển Văn học Việt Nam": Vài phân tích thống kê  (tiểu luận / nhận định) 
Một câu hỏi hiển nhiên là tại sao mức độ sáng tác của những người làm văn nghệ thời trước lại kém. Ngoài vài nguyên nhân khả dĩ liên quan đến đề tài sáng tác, một giả thuyết có thể đặt ra ngay là số lượng người làm nghề sáng tác trong các thế kỷ trước chưa nhiều. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018