Malm, Cecilia
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Hôn nhân  (truyện / tuỳ bút) 
Karen sắp rửa mặt, như thường lệ vào mỗi buổi sáng, thì phát hiện chiếc nhẫn đính hôn của nàng đã mất... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014