Valoch, Jiří
tiểu sử &  tác phẩm 

Jiří Valoch (1946) ra đời và sống ở Brno, Tiệp-khắc. Ông theo ngành nghiên cứu văn hoá Tiệp, Đức ngữ, và mỹ học tại Đại Học Masaryk, và hiện là chuyên gia sưu tuyển cho bộ Sưu Tập Nghệ Thuật Hiện Đại và Đương Đại tại Viện Bảo Tàng Quốc Gia ở Prague. Valoch là một nhà sáng tác thơ cụ thể nổi tiếng với những tác phẩm đáng lưu ý như: Jiri Valoch - poesia visiva (Rome, 1975), jiri valoch: word works (West Berlin, 1984), và JIRI VALOCH (Usti nad Labem, 1995). Một số tác phẩm khác của ông cũng đã được in trong cuốn Concrete Poetry: A World View (Indiana University Press, 1970).

tác phẩm

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014