Xuân Cường
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nơi sự sống bị tước đoạt  (thơ) 
Khi quả đất bị ném vào trong cái nhìn / Mùa xuân từ ý thức lãng quên, trở lại / Chúng ta ai sẽ nói về sự sống cỏ xanh...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014