Nguyễn Tấn Huy
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tứ khúc  (thơ) 
ngầy ngật chiều / cơn giông trái mùa xoay xoay / hoàng hôn rớm đỏ / u u và u u / rũ đầu không xóa nổi / lừng lừng mình trôi đi đâu...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018