Sexton, Anne
tiểu sử &  tác phẩm 

Anne Sexton sinh 1928 tại tiểu bang Massachusetts, Mỹ. Sexton học đại học một năm, lấy chồng lúc 19 tuổi, rồi học làm người mẫu, nhưng không hành nghề. Sau khi đẻ con năm 1953, Sexton bị khủng hoảng tâm thần, nên phải vào bệnh viện, rồi sau đó trở lại nhiều lần nữa. Năm 1955, sau khi đẻ lần thứ hai, Sexton tự tử trong sinh nhật của mình, nhưng không chết. Bác sĩ tâm thần khuyến khích Sexton làm thơ. Năm 1957, Sexton học một khóa làm thơ ở Boston. Năm 1974, sau khi đã ra nhiều sách, và được giải thưởng Pulitzer về thơ, Sexton tự tử. Cùng với Robert Lowell, Sylvia Plath và W.D. Snodgrass, Sexton được coi là một nhà thơ Tự Thú [Confessional]. Nhóm này bất hạnh. Lowell vô nhà thường điên thường xuyên. Plath cũng tự tử.

tác phẩm

Khi đàn ông vào đàn bà | Mua đĩ | Muốn chết  (thơ) 
Ba bài thơ của Anne Sexton (1928-1974) — một trong những khuôn mặt thi ca hàng đầu của văn chương Hoa Kỳ đương đại — lần đầu được giới thiệu đến độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Đinh Linh.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018