Macourek, Miloš
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Con gà của thằng Jacob  (truyện / tuỳ bút) 
Truyện ngắn của Miloš Macourek (1926-2002) — một trong những nhà văn, kịch tác gia và đạo diễn điện ảnh hàng đầu của Tiệp-khắc. "Một con gà là một con gà, các em đều biết một con gà trông như thế nào, chắc chắn là các em biết, vậy thì hãy bắt tay vào vẽ một con gà, cô giáo bảo đám trẻ con, và cả đám đều mút đầu bút chì rồi vẽ những con gà..." [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014