Sureya, Cemal
tiểu sử &  tác phẩm 

CEMAL SUREYA sinh 1931, chết 1990. Thuộc sắc dân Kurd, Sureya là một trong những thi sĩ quan trọng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ từ giữa thế kỷ 20. Trong thơ Sureya, tình dục và thuyết huyền nhiệm Sufi nhòa vào nhau. Sureya đặc biệt quan tâm đến khía cạnh của năng lực và bất lực trong dục tính. Trong tập thơ đầu tiên của Sureya, Tiếng Anh Bồi, hắn viết một loạt thơ tán tỉnh từ quan điểm người đực. Người đàn ông tán người đàn bà nhưng bị khước từ. Chấn thương này làm hắn mất cả khái niệm về bản thân. Sự mất mát này nằm trong cốt lõi của thơ Sureya.

tác phẩm

8 bài thơ  (thơ) 
8 bài thơ, với ngôn ngữ và hình tượng rất lạ, của Cemal Sureya (1931-1990) — một trong những thi sĩ quan trọng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ từ giữa thế kỷ 20 — lần đầu được giới thiệu đến bạn đọc Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Đinh Linh.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018