Mercer, Lianne
tiểu sử &  tác phẩm 

Lianne Mercer là một nhà văn, nhà thơ, và chuyên gia về "thi ca liệu pháp" (poetry therapy - phương pháp dùng thơ để chữa bệnh tâm thần). Truyện ngắn của chị đã được chọn vào tuyển tập Tales of Magic Realism by Women: Dreams in a Minor Key, Susanna J. Sturgis biên tập (California: Crossing Press, 1991), và đã đăng trên những tạp chí như Hayden's Ferry Review, Thema, New Texas, Margin... Trong năm 2005, những cuốn sách do chị viết hoặc biên tập gồm có Compassionate Witness: Before We Say Good-Bye (Fredericksburg,Texas: Barons Creek Press, 2005); Plains, Deserts, Canyons, Mountains: Women Write About the Southwest (Texas: University of Texas Press, 2005); và The Poetry of Nursing: Poems and Commentaries of Leading Nurse-Poets (Kent, Ohio: Kent State University Press, 2005).

tác phẩm

Bán chữ  (truyện / tuỳ bút) 
Trong bếp của một ngôi nhà nhỏ màu vàng với những cửa chớp màu trắng đã long bản lề, trên một con đường hẹp tên là Santiago chỉ dài bằng hai dãy phố, một bà già tên là Anita rán những con chữ trong một cái chảo đen... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014