Zamora, Daisy
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Cái chết tha hương  (thơ) 
Những phong cảnh sáng rực nào, những dòng nước nào, những màu lá cây ngút ngàn nào, / con diều nào đứt dây bay dưới ánh mặt trời / trong một cuộc viễn hành vào ban mai xanh thẳm?... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014