Woroszylski, Wiktor
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Franz Kafka (I) & (II) | Những quốc gia phát xít | Bạn cùng phòng  (thơ) 
Bốn bài thơ của Wiktor Woroszylski (1927-1996) — một trong những khuôn mặt hàng đầu của thơ Ba Lan đương đại — lần đầu tiên được giới thiệu đến bạn đọc Tiền Vệ qua bản dịch Hoàng Ngọc Biên.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2014