Bỉm
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tao đã giết một con ruồi như thế nào  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Một con ruồi rất to đang đậu. Tao rón rén đưa tay định búng nó. Nhưng tao chậm. Nó bay vù mất rồi. Ngước lên phía trên một chút, tao thấy một con ruồi khác, nhỏ hơn. Tao nhìn mãi, thấy nó nằm im, tao tưởng nó chết rồi, nên thận trọng đưa tay sờ. Nhưng nó bay vù... (...)

Một số bài thơ trích từ tập pHụt  (thơ) 
Từ vũng bùn. / Tôi đứng lên, / rón rén đạp / trên những đống / cứt khô. Tôi / thét vào màn / đêm bằng lời / bia chai... | Tưởng tượng. Giống / cây sung, tôi / sẽ chết vì / mục ruỗng và / ánh sáng của / kinh nghiệm... | Vấn đề của / triết học: những / trò chơi trong / tay nhau... | Bố tôi bảo: / bác Hồ Vĩ / đại. Tôi nhìn / qua mái vòm. / Một cảnh suy / đồi... | Đừng giòi. Thật / không thể tin / nổi, ao nhà / tôi trắng xoá / giấy chùi đít...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018