Bly, Robert
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thơ tình | Ba loại niềm vui | Quay về với cô đơn | Nhắn với một phần của bản thân | Bài thơ ba đoạn  (thơ) 
Khi ta yêu, ta yêu cỏ, / Yêu những chuồng bò, yêu các cây cột điện... | Có lúc ngồi trong chiếc xe nhỏ, ở Wisconsin / Hoặc Illinois, chú ý ta thấy các cột điện thoại tối ám / Tự nâng từng cây một lên khỏi hàng rào giậu... | ... Chúng ta muốn quay lại, trở về với biển, / Biển của các hành lang đơn độc, / Và hành lang của những đêm hoang... | Mi đang trốn trong hang nào, trên người mưa dột? / Như một mụ vợ, ốm đói chẳng ai chăm sóc... | Một buổi sáng tinh mơ tôi nghĩ, A ha ta sẽ sống mãi sống hoài!... [Bản dịch của Chân Phương]

Một thân thể thứ ba  (thơ) 
... Một người đàn ông và một người đàn bà ngồi bên nhau; / khi họ thở họ nuôi dưỡng một ai đó chúng ta không biết, / một ai đó chúng ta biết, nhưng chưa từng gặp... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018