Calderón, Alejandro
tiểu sử &  tác phẩm 

ALEJANDRO CALDERÓN là một thi sĩ tuyệt vời của châu Mỹ La-tinh hiện đại. Ông sinh tại Arequipa, Peru ngày 3. 5. 1960. Tới Paris năm 1981 để theo đuổi một giấc mộng,«giấc mộng của những khám phá văn nghệ» (Claude Couffon). Từng quen biết các giảng khóa của Gilles Deleuze và François Lyotard khi ông theo học Triết lý tại đại học Paris VIII.

Năm 1986 Alejandro Calderón tham dự việc thành lập tạp chí INKARI (mang tên spirale INKARI kể từ số 5) và hiện nay là chủ nhiệm tờ tạp chí chuyên về thi ca này. spirale INKARI đã dành những số đặc biệt cho Martín Adán, Alvaro Mutis, Roberto Juarroz,.. và đồng thời giới thiệu bằng Pháp văn và Tây ban ngữ nền thi ca trẻ Mỹ La-tinh.

Ba tập thơ của Alejandro Calderón đã liên tiếp xuất hiện tại Paris (nhà xuất bàn CARACTERES) trong những ấn bản song ngữ với bản Pháp văn của Claude Couffon, một dịch giả nổi tiếng: Thiên di (1992), Nazca (1994), rồi Xuyên qua bóng mờ (1996). Tập thơ sau này đã được Américo Ferrari ở Genève đề tựa. Và như một “phép mầu”, thơ của Alejandro Calderón đã tức khắc có mặt trong những “tuyển tập thơ Peru” uy tín và mới nhất, kể từ đó...

(Diễm Châu biên soạn)

tác phẩm

"Kỷ niệm" và những bài thơ khác  (thơ) 
Tôi lúc ấy hãy còn rất trẻ. Tôi mỏi mệt và không còn chịu đựng được cái tai ương tháng ngày, ra sức ẩn tránh trong một huyễn tượng. Bị bao vây trong chính bản thân tôi...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018