Alvarez, Julia
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tuyết  (truyện / tuỳ bút) 
... "Snow", tôi lặp lại. Tôi mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả đời tôi đã được nghe nói về những viên ngọc pha lê từ trên trời rơi xuống đất Mỹ trong mùa đông. Từ bàn học tôi nhìn lớp phấn trắng rắc xuống lề đường và những chiếc xe đã đỗ lại dưới ấy... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018