An-Nhiên
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Sau cơn mưa chữ  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Tôi nghiêng mình, áp mặt vào xác những con chữ. Chúng im lìm, bất động, sao tôi như nghe bên tai những tiếng khóc thầm. Ngày mai tôi đi chôn chúng, ở cái nghĩa địa mà người ta gọi là “Nhà xuất bản”. Tôi biết, sau khi chôn chúng vào đó rồi, linh hồn thiên hình vạn trạng của chúng sẽ quay trở lại, chôn tôi... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018