Brennan, Michael
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Georgia trò chuyện với hoạ sĩ  (thơ) 
Cách linh hồn để lại dấu vết, qua những nét cọ hay ngôn từ, ta không tài nào có cơ hội làm cho đúng, cảm giác rằng ngoài kia ánh sáng không lặn xuống. Những đợt sóng hình tượng ngập tràn nên chẳng còn gì để làm ngoài việc vẽ, mặc dù ta chẳng thích chút nào, đất nước này đang ở trong ta, bụi đỏ bao trùm mọi thứ vào một chỗ hay đá hoa cương này, dưới chân ta là một hải đảo, thạch anh và khoáng chất nguội lạnh dưới đại dương đã chết hàng triệu năm trước khi ta tìm tới... [Lưu Diệu Vân chuyển ngữ]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018