Chalamov, Varlam
tiểu sử &  tác phẩm 

VARLAM (TIKHONOVITCH) CHALAMOV (1907-1982) là một nhà văn và nhà thơ Nga. Ông đã chịu cảnh tù đày ở Kolyma (miền «Viễn Đông» của Liên Xô) ròng rã hai mươi năm trước khi được «hồi phục»... Ông đã chết mù lòa và điếc ngày 17.1.1982 tại một bệnh viện tâm thần ở Mạc-tư-khoa.

tác phẩm

Đá xám | Gửi nhà thơ  (thơ) 
Phải chăng với đôi tay tôi thành phố / Bằng đá đã được xây dựng? / A, đá, đá xám... | Trong một dĩ vãng mới đây thôi, / Khi mặt trời hun nóng những tảng đá...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018