Ando Motoo
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Khi thành phố này diệt vong  (thơ) 
Thành phố này sắp sửa diệt vong chăng? / Đó là điều chắc chắn. / Bây giờ không cần phải gọi đến nhà tiên tri / Từ khi thành phố này được dựng xây đã luôn nhắm đến ngày tuyệt diệt... [Bản dịch của Hoàng Long]

Khoảng thời gian trong đáy nước  (thơ) 
Là như thế này trong làn nước không ở trên không ở dưới, tôi cay đắng vừa cố giữ thăng bằng cơ thể mình vừa chờ đợi. Nước dâng lên miệng tôi, mũi tôi, lạnh ngắt con ngươi tôi. Và tai tôi lặng yên vô cùng... [Bản dịch của Hoàng Long]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018