Erken, Fide
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Họ đã gọi tôi đến Nước Thơ  (thơ) 
Một đêm / khuya / họ đã gọi tôi / đến Nước Thơ. // Họ nói, / "Đến nhanh lên! / Nếu không, / sẽ hết vé"... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018