Nhóm Ngựa Trời
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Quanh vụ tập thơ DỰ BÁO PHI THỜI TIẾT bị thu hồi  (phỏng vấn) 
Trần Tiến Dũng phỏng vấn 5 tác giả trong nhóm Những Con Ngựa Trời về sự kiện tập thơ Dự Báo Phi Thời Tiết của họ bị thu hồi ngay sau khi được xuất bản tại Hà Nội... (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018