Trần Mạnh Đức
tiểu sử &  tác phẩm 

Hiện đang sống và làm việc tại Ninh Hoà, Khánh Hoà, và là hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam.

tác phẩm

Ngày biển lặng  (hội họa) 
Ba bức tranh sơn dầu về biển....


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018