Cocteau, Jean
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Mười một bài thơ văn xuôi  (thơ) 
Ta đang hấp hối, hỡi nước Pháp! Hãy đến gần đây cho ta nói, đến gần hơn nữa. Ta hấp hối vì mi. Mi đã chửi rủa ta, đã chế nhạo ta, đánh lừa ta, tàn phá ta. Mọi thứ ta đều coi như không. Ta phải ôm hôn mi, hỡi nước Pháp, một lần cuối ta phải ôm hôn lên con sông Seine tục tĩu của mi, lên những vùng trồng nho ghê tởm của mi, lên những cánh đồng ác độc của mi, lên những hòn đảo tầm thường của mi, lên Paris thối nát của mi, lên những pho tượng giết người của mi... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Mầu nhiệm | Bí mật của màu xanh  (thơ) 
Có thật là trong thành phố suối nước của người, hỡi Thánh nữ Đồng trinh, / Người đã hiện ra trước những người chột, người què? / Lính thủy ở Bretagne đã trông thấy người nơi những cột căng buồm... | Bí mật của màu xanh được giữ kín. Màu xanh đến từ cõi xa. Trên đường đi nó rắn lại và biến thành núi. Con ong đã làm công việc này... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Tưởng nhớ Claude Debussy | Nhà thơ ba mươi tuổi  (thơ) 
Sóng nước, lá cây, gió / Và những sinh vật khác không mặt mũi / Yêu mến người, chàng phù thuỷ của cảnh vật, / Và biết là người sống mãi... | Ta bây giờ tới nửa đời người / ta đứng dạng chân trên ngôi nhà đẹp của ta; / Hai bên ta ta thấy cảnh vật cùng như nhau / Có điều cả hai không cùng khoác một mùa... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Tên nói dối  (truyện / tuỳ bút) 
Tôi muốn nói sự thật. Tôi thích chân lý. Nhưng chân lý không thích tôi. Đây chính là chân lý có thật: chân lý không thích tôi... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018