Aridjis, Homero
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thời gian của thơ | Tan rã với tiếng cười  (thơ) 
Thời gian của thơ / kết thành một trái cây ánh sáng / lẻ loi rụng xuống mặt đất / và run rẩy trên chiếc bóng của nó... | ... họ chặt đầu chàng / họ phanh thây chàng / họ tiêu huỷ cả thể xác chàng / & chàng vẫn cười vang / & chàng còn cười vang... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]

Bài thơ  (thơ) 
Bài thơ xoay trên đầu một người / thành những vòng tròn / chợt gần / chợt xa // Người ấy phát hiện nó / cố gắng chiếm hữu nó / nhưng bài thơ biến mất... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018