Emerson, Claudia
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Câu chuyện thời Khủng Hoảng  (thơ) 
Khi thì mùa thay đổi trong lần kể, / khi thì tiểu bang, nhưng luôn luôn là trong // thời Khủng Hoảng, và ông một mình trong toa hàng, / xe lửa chết máy dừng dưới bầu trời rộng hơn // bất cứ trời nào ông từng thấy tới lúc đó, đồng cỏ / rộng hơn bầu trời. Ông tò mò... [Bản dịch của Lê Đình Nhất-Lang]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018